mydy.net
当前位置:首页 >> 鸳组词多音字组词语 >>

鸳组词多音字组词语

解题如下:鸳,音yuan.一声,可组词为“鸳鸯”.

yuān 鸳鸯

鸳鸯 鸳彩 鸳文 鸳 鸳省 鸳枕 鸳会 文鸳 鸳绮 鸳绡 鸳瓦 鸳寝鸳篼 鸳序 鸳被 鸳匹 鸿鸳 鸳 枕鸳 鸳凤 鸳盟 鸳排 鸳掖 鸳树鸳湖 鸳色 鸳池 青鸳 鸳偶 双鸳 鹭鸳 鸳牒 鸳鸾 鸳鸿 鸳机 鸳情 鸳梦 鸳钗 鸳俦 鸳杼 鸳鹭

桅只有一个读音,拼音是wéi,组词有眠桅、桅竿、桅索、桅樯、桅灯等.一、眠桅 [ mián wéi ] 解释:横倒桅杆.清 翟灏 《通俗编器用》:“按舟人讳倒桅曰眠桅,今言免桅,也.” 二、桅竿 [ wéi gān ] 解释:亦作“ 桅杆 ”.亦作“ 桅杆

霎时间

绷带 bēng dài 1.bēng 绷紧 bēng jǐn 三十年老娘倒绷孩儿 sān shí nián lǎo niáng dǎo bēng hái ér 紧绷绷 jǐn bēng bēng 2.běng 绷脸 běng liǎn 绷劲 běng jìn 3.bèng 绷瓷 bèng cí 希望帮到你!

“背”有两个读音,bèi 和 bēi 关于多音字“背”的介绍如下:“背”bèi 1、背景[ bèi jǐng ]1.衬托主体事物的景物.2.对事态的发生、发展、变化起重要作用的客观情况.3.舞台背面的布景.2、椅背[ yǐ bèi ]1.犹椅披.2.椅子的靠背.3、背后[ bè

篱:只有一个读音,并非为多音字.读音为li,二声.意思是:用毛竹、树枝等做成的墙垣.比如,篱笆、竹篱、篱落、篱障等.

“称”组词:1、称 [chèn]:称心.称职.相称.2、称[chēng] : 称呼.zhidao尊称.敬称.3、称[chèng](同“秤”):称秤.称砣.称杆.称 属多音字,繁体“称”.①称 [chèn] 【释义】1)<动>(适合; 相当) ~心,~职,相~,回匀~,对~;2)<量>古代计算衣服的量词.3)通“趁”.②称 [chēng] 【释义】1)量轻重:~量(liáng );2)叫,叫做:自~,~呼,~兄道弟;3)名号答、称号:名~,简~,~谓;4)说:声~,~快.5)推举,举荐.6)颂扬.~人之美.6)姓.③称 [chèng] 【释义】 同“秤”.2)老~,台~

槐的多音字组词 :刺槐、洋槐、槐蚁、触槐、槐梦、公槐、棘槐、三槐、登槐、槐榆、台槐、槐江、槐夏、槐棘、槐采、槐陌、槐谷、槐本、槐幄、槐槽、孟槐、槐厅、踏槐、槐掖、槐蕊、槐望、槐蛾、梅槐、槐安、槐火、槐第、槐市、桃槐、槐省、槐宸、槐龙、槐、槐淘、槐壤、槐膏

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mydy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com