mydy.net
当前位置:首页 >> 蜀道难李白读音 >>

蜀道难李白读音

蜀道难的拼音:shǔ dào nán 《蜀道难》是中国唐代伟大诗人李白的代表作品.全诗二百九十四字,以山川之险言蜀道之难,给人以回肠荡气之感,充分显示了诗人的浪漫气质和热爱祖国河山的感情.诗中诸多的画面此隐彼现,无论是山之高,

shǔdào nán 蜀 道 难 lǐbái 李白 yīxū xī!wēi hū gāo zāi !噫吁!危乎高哉 !shǔ dào zhī nán, nán yú shàng qīng tiān !蜀道之难, 难于 上 青 天 !cán cóng jí yú fú,kāi guó hé máng rán !蚕丛及鱼凫,开国 何 茫 然!ěr lái sì wàn bā qiān suì,bù y

《蜀道难》唐李白 噫吁,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟.西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅.地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连.上有六龙回日之高标,下有冲波逆折

chang

噫(yī)吁(xū)(xī):惊叹声,蜀方言,表示惊讶的声音.宋庠《宋景文公笔记》卷上:“蜀人见物惊异,辄曰'噫吁'.” 《蜀道难》是李白袭用乐府古题,展开丰富的想象,着力描绘了秦蜀道路上奇丽惊险的山川,并从中透露了对社会的某些忧虑与关切.

李白《蜀道难》中“所守或匪亲”中的“匪”到底读什么音?“所守或匪亲”中的“匪”读fěi.不是的意思.

1、都是nán.都是表示很困难的意思. 2、简介 《蜀道难》是中国唐代伟大诗人李白的代表作品.全诗二百九十四字,以山川之险言蜀道之难,给人以回肠荡气之感,充分显示了诗人的浪漫气质和热爱祖国河山的感情.诗中诸多的画面此隐彼

读音 pīng1.象声词.水击岩石声. 如:砰(撞击声);(形容水流石罅等声响);碣(因撞击而产生宏大的声响).李白《蜀道难》中“飞湍瀑流争喧,崖转石万壑雷”中的“”字,就是这个字.(来源《辞海》)2.车声. 韩愈等《城南联句》:“驰门填逼仄,竞墅辗砰.”

1、两个难都读“nán” shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān ! 蜀 道 之 难, 难 于 上 青 天 ! 2、全文拼音 shǔdào nán 蜀 道 难 lǐbái 李白 yīxū xī! wēi hū gāo zāi ! 噫吁!危乎高哉 ! shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān ! 蜀道

蜀道难 作者: 李白 噫吁戏,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!蚕丛及鱼凫,开国何茫然.尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟.西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅.地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连.上有六龙回日之高标,下有冲波逆

qwrx.net | jinxiaoque.net | 3859.net | msww.net | zhnq.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mydy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com